Επικοινωνία

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27570 31417
FΑΧ: 27570 31826

Χρήσιμα τηλέφωνα

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΣΜA:  27570 31416
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΣΜΑ: 27570 31400
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΑ:  27570 31418
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓIΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ:  27570 31412
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ:   27570 22297
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Φ. ΚΟΝΤΟΓIΑΝΝΗ: 27570 31447
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΣΜΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ: 210 6912879

ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
TK 223 00
27570 22214, 27570 23314
FΑΧ: 27570 22213

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ
TK 22 00
29 27570 41405, 27570 41473
FΑΧ: 27570 41892

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
TK 230 58 
27310 71329
FΑΧ: 27310 71349

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ: 27570 22950, 27570 22951
ΚΤΕΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ: 27570 22255
ΚΤΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ:  27310 26441
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ: 27570 22268
ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ: 27310 71375
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ:   27570 22222, 27570 23770
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΠΤ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ:   27570 22212
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ:    27570 22209
ΔΕΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ: 27570 22371
ΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ: 27570 22245, 27570 22218
ΕΛΤΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ: 27310 71499
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ:  27570 22876
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ: 27310 71664, 27310 21198
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ: 27310 93931
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: 27310 28052

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ
TK 220 01 AΣTPOΣ
27550 24000
FΑΧ: 27550 24001

ΦAPMAKEIA

ΛΕΩΝΙΔΙΟY:
ΚΩΝΤΕΩΡΓΙΤΣΗΣ (ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ): 27570 22202
ΧΡΙΣΤ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ: 27570 22200
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ: 27570 22230

ΓΕΡΑΚΙΟΥ:
ΒΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27310 71288